Quality Management – Six Sigma Project

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete.

Vad får uppdragsgivaren?

Dags för lite nya influenser och omväxling i ert företag? Är ni intresserade av att samarbeta med ett par civilingenjörsstudenter i slutfasen av sin utbildning, med specialkompetens inom kvalitet- och verksamhetsutveckling? Inom ramen för en projektkurs genomför studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Studenterna har bl.a. läst en avancerad fortsättningskurs om Six Sigma, en förbättringsmetodik där processdata analyseras med hjälp av statistiska metoder. De senaste fyra åren har 40 företag och organisationer sparat in totalt 29 Mkr i reducerade kvalitetsbrister (på årsbasis) med denna strukturerade metod.

Hur går det till?

Ett Six Sigma-projekt genomförs i fem faser:

  • DEFINIERA: Formulera problem och mål
  • MÄTA: Skaffa fakta/data och avgränsa problemet
  • ANALYSERA: Analysera data och hitta grundorsaker till återkommande problem
  • FÖRBÄTTRA: Åtgärda grundorsaker och genomföra förbättringar
  • STYRA: Utbilda, mäta och följa upp

Projekten kommer att genomföras i grupper om två studenter med stöd av en erfaren handledare från universitetet (s.k. Six Sigma Master Black Belt). Under projektets gång kommer gruppen att ha löpande kontakt med personal inom ert företag då man går igenom de fem faserna ovan. När arbetet är färdigt kommer det att presenteras i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation hos er på företaget.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det är viktigt att företaget ställer upp med data om problemet, gärna redan insamlade data, samt med tillgång till personal som är kunniga inom den process som ska förbättras. Det är absolut inte nödvändig att man på företaget kan Six Sigma metodik. Projektet pågår i ca fyra månader. Medverkande företag kan ha en egen tillverkning eller vara rena tjänsteföretag. Projektkursen ges under höstterminen och ert deltagande bekräftas helst före sommarledigheten. Är du och ditt företag intresserade av att medverka i denna kurs? Ta chansen att reducera era kostander helt kostnadsfritt! Det kan bli starten på något nytt.

Beskrivning

Kursen ingår i programmen I/M och pågår under årskurs 4/5. Efter avslutade studier kommer studenterna att bland annat kunna arbeta som verksamhetsutvecklare.

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TMQU27

Uppdragsanmälan öppnar: 26 jan 2019

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.