Quality Management – Six Sigma Project

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Industriell Ekonomi och Maskinteknik genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete.

Vad får uppdragsgivaren?

Dags för lite nya influenser och omväxling i er organisation? Är ni intresserade av att samarbeta med ett par civilingenjörsstudenter i slutfasen av sin utbildning, med specialkompetens inom kvalitet- och verksamhetsutveckling? Inom ramen för en projektkurs genomför studenter på civilingenjörsutbildningarna Industriell Ekonomi och Maskinteknik ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för din organisation. Studenterna har bl.a. läst en avancerad fortsättningskurs om Six Sigma, en förbättringsmetod där fakta och data analyseras med hjälp av kvalitativa och kvantitativa (d.v.s. statistiska) metoder. De senaste sex åren har ca 72 företag och organisationer sparat in totalt 59 Mkr i reducerade kvalitetsbrister (på årsbasis) med denna strukturerade metod.

Hur går det till?

Ett Six Sigma-projekt genomförs i fem faser:

  • DEFINIERA: Formulera problem och mål
  • MÄTA: Skaffa fakta/data och avgränsa problemet
  • ANALYSERA: Analysera data och hitta grundorsaker till återkommande problem
  • FÖRBÄTTRA: Åtgärda grundorsaker och genomföra förbättringar
  • STYRA: Utbilda, mäta och följa upp

Projekten kommer att genomföras i grupper om två studenter med stöd av en erfaren handledare från universitetet (s.k. Six Sigma Master Black Belt). Under projektets gång kommer gruppen att ha löpande kontakt med personal inom ert företag då man går igenom de fem faserna ovan. Personalen är delaktig i projektet. När arbetet är färdigt kommer det att presenteras i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation hos er på företaget. Efter avslutat projekt blir studenterna certifierade som Six Sigma Green Belts.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det är viktigt att organisationen ställer upp med data om problemet, gärna redan insamlade data, samt med tillgång till personal som är kunniga inom den process som ska förbättras. Det är absolut inte nödvändig att personalen kan Six Sigma metodik. Projektet pågår i ca fyra månader. Medverkande organisationer kan verka inom offentlig sektor eller vara företag med egen tillverkning eller vara rena tjänsteföretag. Projektkursen ges under höstterminen och ert deltagande bekräftas före sommarledigheten. Är du och din organisation intresserade av att medverka i denna kurs? Ta chansen att reducera era felkostander helt kostnadsfritt! Det kan bli starten på något nytt.

Beskrivning

Kursen ingår i programmen I/M och pågår under årskurs 4/5. Efter avslutade studier kommer studenterna att bland annat kunna arbeta som verksamhetsutvecklare inom offentlig eller privat sektor.

Uppdragets längd: 14 veckor v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Uppdragsanmälan öppnar: 26 jan 2020

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Industriell Ekonomi och Maskinteknik genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.