Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning.
Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och offentliga organisationer i Östergötland sparat in totalt 63 miljoner kronor i reducerade kvalitets-bristkostnader (på årsbasis) med hjälp av kvalitetsutvecklingsprojekt ledda av studenter från Linköpings universitet.

Vad får uppdragsgivaren?

Varför köra ett kvalitetsutvecklingsprojekt?
Många företag och organisationer har en fungerande verksamhet men som ändå skulle kunna fungera ännu bättre. Vanliga problem är förseningar, missnöjda kunder, felaktiga leveranser eller resursproblem. Alla dessa problem brukar även kosta pengar att åtgärda. Om inga förändringar görs så kvarstår problemen. Om man däremot använder metoder och verktyg som ingår i Kvalitetsutveckling så fås bestående resultat; färre problem, nöjdare kunder och lägre kostnader. Detta är våra duktiga studenter specialister på efter en gedigen utbildning inom Kvalitetsutveckling. Låt oss hjälpa er att få bättre resultat och samtligt arbeta in ett arbetssätt för ständiga förbättringar i er organisation.

Ni kontaktar oss så hjälper vi er att ta fram en projektbeskrivning och att föreslå vilken metod (av olika kvalitetsutvecklingsmetoder) som ska användas samt vad som förväntas av studenterna. Typer av projekt och metoder som kan bli aktuella:

  • Kundfokusprojekt – t.ex. kundundersökning, ökad kundinvolvering eller mätning av kundtillfredsställelse
  • Leanprojekt – t.ex. värdeflödesanalys, reducering av slöseri, flaskhalsar och takttid inom produktionssystem
  • VLS-projekt (Verksamhetsledningssystem) – t.ex. utvärdering mot ISO9000 eller excellensmodell, vidareutveckling av VLS-gränssnitt, digitaliseringsstrategi
  • Data/styrningsprojekt – t.ex. mätning och styrning med hjälp av befintliga och nya processdata (processtyrning och/eller försöksplanering)
  • Six Sigma-projekt – analys och reducering av återkommande problem och kostnader med hjälp av strukturerad processanalys och problemlösning

 

Hur går det till?

Projekten kommer att genomföras i grupper om två studenter med stöd av en erfaren handledare från universitet. Under projektets gång kommer gruppen att ha löpande kontakt med personal inom er organisation. När arbetet är färdigt kommer det att presenteras i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation hos er på företaget.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det är viktigt att företaget ställer upp med data och fakta samt med tillgång till personal som är kunniga inom den process som ska förbättras. Det är absolut inte nödvändig att man på företaget kan metoder inom kvalitetsutveckling. Projektkursen ges under höstterminen och ert deltagande bekräftas före sommarledigheten. Är du och ditt företag intresserade av att medverka i denna kurs? Ta chansen att förbättra er kvalitet och reducera era kostnader kostnadsfritt! Det kan bli starten på något nytt. Ring eller skicka ett e-mail redan idag!

Beskrivning

Kursen ingår under årskurs 4/5 i civilingenjörsprogrammen
I/M och på internationella mastersprogrammen. Efter avslutade studier kommer studenterna att bland annat kunna arbeta som verksamhetsutvecklare och projektledare.

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Uppdragsanmälan öppnar: 26 jan 2025

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning. Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.