Praktik inom miljövetenskap

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller en organisation som på något sätt arbetar med miljöfrågor. Den studerande planerar, genomför och utvärderar ett arbetsområde i miljövetenskap tillsammans med handledare, samt utvärderar resultatet och eget behov av ytterligare kunskap inom miljövetenskap. Under yrkespraktiken kan studenten medverka i projekt och/eller arbeta med en miljörelaterad uppgift som är viktig för arbetsplatsen.

Vad får uppdragsgivaren?

Ett företag eller en organisation får en student som har minst två års studier bakom inom miljöområdet. Studenten kan lägga den största delen av sin praktik på att utveckla, granska eller analysera en för företaget/organisationen viktig aspekt på miljöområdet och komma med konkreta förslag.

Hur går det till?

En student som läser det tredje året på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet använder sina kunskaper för att medverka i organisationens/företagets miljöarbete.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Ert företag/organisation behöver utse en handledare till studenten som kan ge praktisk guidning i arbetet och som är universitetets kontaktperson. Studenten behöver också en arbetsplats.

Beskrivning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: 1

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G53

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.