Marknadskommunikativt projekt mot nya marknader, målgrupper och medier

En grupp av 4-6 studenter kommer att fungera som ett design- och kommunikationsbyrå-team och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram gränsöverskridande marknadskommunikation för er verksamhet eller en del av verksamheten. Kursen innehåller utbildningens avslutande designprojekt och studenterna förväntas kunna göra motiverade designbeslut baserade på research och kunskaper från tidigare kurser. Projekten ska vända sig till andra målgrupper än de svenska studenterna och producera motiverade kombinationer av olika media.

Vad får uppdragsgivaren?

Företaget/organisationen får knappt två månaders arbete med designkoncept och mediaprodukter för att nå andra målgrupper än studenter. I konceptarbetet ingår målgruppsresearch och grundat idéarbete, i mediaproduktionen ingår analys och produktion av kombinerade medier för att nå målgruppen i valda kanaler.

  • Marknadskommunikativ kampanj i flera olika kanaler för utlandslansering eller lansering nationellt mot en målgrupp med annan värderingskultur eller etnicitet än det marknadsförande företagets.
    Kan tex vara:
  • Marknadskommunikativ kampanj mot en ny målgrupp med ny värderingskultur
  • Informationskampanj mot inhemsk minoritetsgrupp
  • Utbildningsmaterial i text, bild, video, webb för en målgrupp med
    begränsade kunskaper i svenska och svensk kultur
  • Språkoberoende bruksanvisning med rörlig informationsgrafik på Internet
  • Interaktiv demonstrator i populärvetenskapligt format

Kursen ges för studenter som läser femte och sista terminen på kandidatutbildningen

Grafisk Design och Kommunikation vid LiU, Campus Norrköping.

Hur går det till?

Kursen pågår under tiden januari-mars. Studenterna väljer bland föreslagna projekt i slutet av januari och kontaktar därefter eventuellt ditt företag för ett första möte. Det färdiga projektet redovisas under början av mars. Notera att eventuella resor till möten med uppdragsgivaren bekostas av denne.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren ska redan ha åtminstone en enkel varumärkesidentitet på plats och kunna ge projektgruppen en uppdragsbeskrivning (brief) som grundats i en marknadsanalys av relevant slag och omfattning (målmarknad, position, målgrupp, etc.) som kan vidareutvecklas något av studenterna. Målgruppen ska kräva research och analys av värderingar, kulturkommunikation, mediavanor, etc., alltså inte vara samma som de studenter som utför uppdraget.

Uppdragsgivaren ska utse en kontaktperson som kan nås på telefon och svara på mail inom 24 timmar även om arbetet bedrivs självständigt. Det är en stor fördel om ni kan ha ett fysiskt uppstartsmöte där ni träffas i Norrköping eller Linköping, men det kan också gå bra att ha möten via Skype, Zoom eller liknande. Under projektet hålls sedan löpande kontakt/möten för avstämning av arbetet.

Kostnadsersättning för resor, t.ex. till möten på annan ort än Norrköping/Linköping och nödvändiga utlägg som initieras av uppdragsgivaren betalas av denne.

Om uppdragsgivaren önskar hjälp med vidare arbete efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid universitetet kan arbetet fortsätta utanför kursverksamheten om avtal skrivs med studenterna om detta.

För både uppdragsgivaren, studenterna och institutionen kan det finnas ett marknadskommunikativt värde i att på institutionens eller uppdragsgivarens hemsida publicera en kort beskrivning av projektet. En sådan beskrivning kan publiceras först när uppdragsgivaren och studenterna är överens om dess lydelse.

 

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation.

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD48

Anmäl uppdrag senast: 29 dec 2024

En grupp av 4-6 studenter kommer att fungera som ett design- och kommunikationsbyrå-team och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.