Examensarbete i Miljövetenskap

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning och skriver sin examensuppsats. Uppsatsen skall visa på studentens förmåga att planera, genomföra och försvara ett större självständigt akademiskt arbete. Ofta har studenter förankrat sin studie till en utmaning som företag och organisationer står inför och kan därmed bidra med analyser som utvecklar det praktiska arbetet.

Vad får uppdragsgivaren?

Ett företag eller en organisation får studenter som i par eller enskilt kan fördjupa sig i en fråga som kräver en ordentlig analys och omvärldsbevakning. Ibland inleds detta med att ett tydligt uppdrag skapas som studenterna sedan genomför. Men företaget/organisationen kan även komma med en vidare idé på ett relevant uppsatsämne. Ett uppdrag kan alltså vara mer eller mindre formellt formulerat. Den mest formella formen är när uppdragsgivaren formulerar uppgiften och ger studenten någon typ av ekonomisk ersättning. I detta fall är det naturligtvis av synnerlig vikt att uppsatsen motsvarar det överenskomna uppdraget och att uppdragsgivarens förväntningar på arbetet tillgodoses. När uppdragsgivaren bidrar med en idé så bestämmer studenten/studenterna själva tillsammans med handledaren från universitetet formerna för analys och utformning.

Hur går det till?

En eller två studenter som läser det tredje året på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet planerar, genomför och redovisar sitt examensarbete. Examensarbetet kan ske på uppdrag av en organisation/ett företag, eller utformas som en egen empirisk undersökning som bestäms av student och handledare från universitetet. Det skall resultera i ett akademiskt arbete, men kan även resultera i en separat rapport till en uppdragsgivare.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Ett företag/en organisation bidrar med ett konkret uppdrag till studenten/studenterna, eller en vidare idé på uppsatsämne. Om det formuleras som ett uppdrag behöver företaget/organisationen bistå med en handledare som kan guida arbetet. Universitetet utser alltid också en lärare som handleder arbetet för att säkerställa den akademiska kvalitén på uppsatsen.

Beskrivning

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G35n

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.