Företagsanalys för utveckling

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Vad får uppdragsgivaren?

Kursen ges för studenter som läser näst sista året på civilingenjörsutbildningarna Industriell ekonomi, Design och produktutveckling, Energi-Miljö-Management och Maskinteknik. Även studenter med internationell inriktning deltar – en möjlighet för företag som arbetar med internationella kontakter. Projektarbetet går ut på att studenterna praktiskt tillämpar kunskaper från tidigare kurser i utbildningen för att göra en totalanalys av ett mindre företag. Projektgrupper är sammansatta av studenter med varierande teknisk, management- och ekonomisk inriktning, exempelvis datateknik, maskinteknik, produktion, design och produktutveckling eller energisystem. Inom management och ekonomi har studenterna bland annat läst kvalitetsteknik, marknadsföring, logistik eller entreprenörskap och projektledning. Mixade grupper ger en god bredd för att genomföra företagsanalysen, som innehåller följande:

  • Grundläggande analys av företagets verksamhet
  • Omvärldsanalys med hot och möjligheter på kort och lång sikt
  • Konkreta åtgärdsförslag till förbättringar och effektiviseringar

Hur går det till?

Studenterna arbetar i grupper om fyra personer och besöker företaget 2–3 heldagar för att samla information. Vid besöken behöver studenterna träffa företagsledning och annan personal på företaget för att få en helhetsbild av verksamheten. Från universitetet får de stöd och handledning av professionella företagskonsulter inom olika ämnesområden samt av kursens lärare. När arbetet är färdigt besöker studenterna och en lärare företaget för att presentera sitt arbete och sina slutsatser muntligt och överlämna en skriftlig rapport. Arbetet genomförs under sekretess.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Kriterier för medverkande företag:

  • Företaget ska ha en egen produktion av varor och/eller tjänster.
  • Företagets avdelningar ska helst vara belägna i närheten av varandra.
  • För att möjliggöra den omfattande analysen behöver företagen ha en storlek på ca 10-250 anställda och en årlig omsättning på ca 10-250 miljoner kr.

Vid besöken behöver studenterna tillgång till personer som har god insikt i företaget, ex vd, produktionschef eller ekonomichef, som tar sig tid att bistå studenterna och förse dem med den information de behöver.

Närmare 2000 företag har medverkat i kursen sedan starten tidigt 1970-tal. Lista över medverkande företag finns på kursens hemsida.

Beskrivning

Kursen ingår i civilingenjörsprogram (i huvudsak Industriell ekonomi) och pågår under årskurs 4. Efter avslutad utbildning kan studenterna arbeta i företagsledning, som projektledare, eller konsult.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Uppdragsanmälan öppnar: 27 aug 2024

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.