Kulturproduktion och samverkan

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning.

Vad får uppdragsgivaren?

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning. Exempel på tidigare genomförda projekt är Linköpings universitets deltagande i bo- och samhällsexpot i Vallastaden 2017, där utställningar och evenemang har skapats. Ett annat exempel är samarbetsprojektet ungas digitala lärande, där studenter arbetat tillsammans med nyanlända elever, mediepedagoger, lärare och Norrköping Visualiseringscenter. Uppdragen kan utföras under hela året eftersom kursen går på halvfart på 30 poäng men med koncentration på nov-dec samt januari-april. De kan ha karaktären av mer utvecklingsprojekt som löper under en längre tid eller mer styrda deltaganden i en redan bestämd produktionsprocess, och kan då anpassas efter dessa.

Ett projekt kan vara huvuduppgift för en student under hela året eller vara en mindre del av flera olika delar som utgör studentens hela portfölj.

Hur går det till?

Uppdraget är en del av kursen Kulturproduktion och samverkan, som ges på grund- och avancerad nivå och omfattar 30 hp. Studenterna ska inom ramarna för kursen arbeta tillsammans med en extern samarbetspartner och kan utveckla en egen del i ett befintligt projekt, till exempel en utställning på ett museum eller ett publikt projekt som är under produktion. Studenter kan också utveckla ett mer experimentellt projekt som utvecklar och tänjer gränserna för en verksamhet eller ett projekt. Här kan uppdragsgivare samarbeta med kursens lärare och studenter för att ta del av den kompetens, både praktisk och teoretisk, som kursen innehåller. I kursen arbetar studenterna med frågor om hur kulturproduktion kan ske i samarbeten som går över sedvanliga sektorsgränser. Hur kan till exempel kulturproducerande kompetens användas inom samhällssektorn och inom näringslivet? Kursen kan alltså leva på externa villkor och lära sig av dessa, exempelvis att vara med att utveckla nya arbetsformer och innehåll. Mer information om kursen på grundnivå: https://liu.se/utbildning/kurs/739g37 Mer information om kurs på avancerad nivå: https://liu.se/utbildning/kurs/739a56

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren kan föreslå ett projekt att vara med i genom att handleda, sätta ramar och hitta plats för kursens studenter. Man kan också föreslå ett experimentellt utvecklingsprojekt som under kursens gång kan leda vidare till utveckling av nya projekt, till ansökningar och finansiering. Under kursens första år har till exempel ett projekt i samarbete med Interactive institute och Norrköpings Visualiseringscenter delvis finansierats av Norrköpings kommuns fond för utveckling och forskning – ett projekt som bland annat har lett till nya projektidéer som söker nya samarbeten och finansiering. Projekt inom kursen kan alltså växa och leda till flera framtidsinriktade projekt.

Beskrivning

Studenterna kommer från en spännvidd av bakgrunder; KSM-programmet, kulturproducerande och konstnärliga utbildningar, men också från ämnen inom kultur, samhälls- och medie/teknikvetenskaper. Kursen är en fristående kurs som ges både på grund- och avancerad nivå och som kan passa att kombinera med flera utbildningsprogram, andra halvfartskurser eller i kombination med arbete eller kompetensutveckling.

Kulturproduktion och samverkan, 30 hp grundnivå: LIU-44039 Kulturproduktion och samverkan, 30 hp avancerad nivå: LIU-44071

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: LIU-44039, LIU-44071

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning.

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.