Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningar krävs för alla verksamheter som påverkar miljön. Under kursen tränas studenterna i att bedöma en verksamhets miljökonsekvenser och hur en MKB kan utformas och användas. Bland annat skall studenterna utforma en MKB för en miljöstörande och tillståndskrävande verksamhet.

Vad får uppdragsgivaren?

Ett företag eller en organisation får en möjlighet att få ett förslag på hur en ny MKB kan utformas för en verksamhet, eller alternativt att få en existerande MKB analyserad. Under tidigare kursomgångar så har studenterna i grupper utvecklat MKB som tydligt utgår från Miljöbalken, gängse normer och beskriver det aktuella projektets konsekvenser för miljön, människors hälsa och för hushållning med naturresurser.

Hur går det till?

En grupp på ca 8 studenter som läser den andra terminen på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet använder sina kunskaper om miljökonsekvensbedömningar för att utveckla ett förslag på en MKB som omfattar max 5000 ord.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Ert företag/organisation behöver en eller flera personer som kan vara kontaktperson till kursledningen inför kursstart. När kursen startat behöver den konkreta uppgiften presenteras skriftligt och/eller muntligt för studenterna. Det är också bra om det finns en kontaktperson som studenterna kan höra av sig till om det finns frågor.

Beskrivning

Uppdragets längd: 3 v

Antal studenter: 8

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G24

Uppdragsanmälan öppnar: 21 aug 2024

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra....

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.