Marknadsföringsmaterial på spanska

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska.

Vad får uppdragsgivaren?

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska. Dokumentet tas fram i tätt samspel mellan er som beställare, studenterna som utförande och läraren som handledare. Efter behov kan även mindre presentationer om den spanska marknadens särdrag och det speciella i marknadsföringsspråket bokas.

Hur går det till?

Ett introduktionsbesök på företaget görs direkt i början. Fortsatta kontakter sköts därefter mest via e-post och telefon. Studenterna arbetar under några veckor, enskilt eller i smågrupper om 2–3 personer under kontinuerlig handledning av den kursansvariga läraren. Arbetets resultat redovisas i mitten – slutet av november i form av ett marknadsföringsdokument (t.ex. en produktfolder eller en mindre broschyr). Produkten presenteras, och anledningen till den slutgiltiga utformningen beskrivs och diskuteras.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Företaget bör vara intresserade att marknadsföra företaget eller enstaka produkter på den spanska marknaden. För att kunna utföra ett fullgott uppdrag behöver studenterna tillgång till en kontaktperson som kan avsätta tid för att introducera uppdraget och som under projektets gång kan fungera som bollplank och förse studenterna med de fakta och underlag de behöver (framförallt information om vad som ska marknadsföras och vilka uppgifter / produktfakta skall tas upp i dokumentet, gärna i form av befintliga dokument på svenska). Studenternas eventuella resor i samband med besök på företaget samt överenskomna omkostnader betalas av företaget.

Beskrivning

Kursen, som detta kan ske inom, är på 3,5 hp. Den ges för studenter som läser sitt andra år på det internationella civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 713G23

Uppdragsanmälan öppnar: 29 jul 2024

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.