Strategisk miljöledning

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. Både privat och offentlig verksamhet ställs inför utmaningar där strategiskt arbete med miljöfrågor kan komma till nytta.

Vad får uppdragsgivaren?

Ert företag/organisation får möjlighet att utveckla och/eller fördjupa arbetet med strategisk miljöledning. Arbetet kan vara inom ramen för befintliga miljöledningssystem eller att påbörja strategisk miljöledning inom företaget/organisationen.

Exempel på arbeten som gjorts tidigare i kursen:

  • Förslag till utveckling av befintligt verksamhetsledningssystemet med fokus på miljöledning
  • Förslag till miljöpolicy och miljömål
  • Förslag till miljöhandbok för anställda
  • Miljömärkning av event

Hur går det till?

En grupp av 4-6 studenter som läser sista året på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet använder sina kunskaper inom strategisk miljöledning för att utveckla ert företags/organisations arbete inom området. Kursledningen koordinerar uppdraget på ett övergripande plan och företaget/organisationen får tillsammans med studenterna frihet att lägga upp arbetet inom ramen för kursens 5 veckor.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Ert företag/organisation behöver en eller flera personer som kan vara kontaktperson till kursledningen inför kursstart. När kursen startat behöver en eller flera personer introducera den konkreta uppgiften, som gäller just ert företag/organisation, samt träffa studenterna under arbetets gång och ge återkoppling på det pågående arbetet, samt ta emot resultaten och återkoppla era bedömningar av slutresultaten till studenterna och kursansvarig.

Beskrivning

Kursen läses av studenter på sista året på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet.

Uppdragets längd: 5 veckor v

Antal studenter: 4-6 personer

Nivå: Sista året Kandidatprogram

Kurskod: 746G32

Anmäl uppdrag senast: 12 nov 2024

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.