Produktionsystemsanalys

Företaget får en analys av sitt produktionssystem, baserat på vedertagna verktyg och förslag på förbättringsområden.

Vad får uppdragsgivaren?

I uppdraget / uppgiften kommer studenterna använda givna verktyg såsom Rapid Circular Plant Assesment (RPCA) och Levels of Automation (LoA) för att utvärdera er tillverkning med avseende på cirkularitet, Lean, automationsnivå samt för att identifiera er layout och hur den harmoniserar med era drivkrafter i produktionen. De kommer använda resultaten för att utvärdera och föreslå förbättringsområden för ert företag. Ni kan också föreslå en konkret fråga / område ni vill att studenterna skall titta på eller fördjupa sig i. Resultatet dokumenteras i en rapport som ges företaget vid avslutat kurs.

Genom att delta får ”fräscha ögon” på er verksamhet och en benchmarking som kan ge insikt i hur ni skall utvecklas jämfört med liknande företag. Ni får också exponeringsyta mot studenter som kan vara framtida examensarbetare eller anställda.

Hur går det till?

Projektuppgiften inleds med ett studiebesök där projektgruppen samt en handledare från avdelningen Industriell produktion besöker företaget någon gång under april. Studenterna skall ha förberett sig innan besöket och studerat öppna källor om ert företag, till exempel websidor, nyheter etc. för att kunna ställa bra frågor. Dessutom genomför de under besöket de analyser som efterfrågas. EFteråt går de igenom resultatet, och identifierar förbättringsområden samt föreslår möjligheter att gå vidare. Då kan de återkomma med frågor, och ev be om ett till besök, men det är upp till er som företag om ni vill erbjuda detta.

Projektet motsvarar ca 2 veckors arbete utspritt under ca 2 månader. Projektuppgiften avslutas med en skriftlig teknisk rapport samt en muntlig avrapportering på Linköpings universitet inom ramen för kursen. Företaget får rapporten när den är godkänd.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Företaget bör ligga i Östergötland, gärna med en restid på en timme med bil från Linköping. Universitetet tillhandahåller bil för en resa för studenterna att besöka företaget.

Företaget måste ha produktion av fysiska produkter.

Det är bra om företaget har en kontaktperson som kan svara på frågor på mail eller telefon. I vissa grupper ingår internationella studenter, så det är bonus om kontaktpersonen talar engelska, men inget krav eftersom grupperna är blandade mellan svenska och internationella studenter.

Kostnaderna utgörs av den tid företaget lägger ner på att möjliggöra för studenterna att genomföra projektet.

Beskrivning

Produktionssystem/Production Systems går i slutet av årkurs 4:a för civilingenjörsstudenter från i huvudsak programmen Maskinteknik (M) och Industriell ekonomi (I) samt motsvarande utländska utbytesstudenter eller studenter från det internationella masterprogrammet Mechanical Engineering med inriktning mot Manufacturing Engineering.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: Master

Kurskod: TMPS27

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2024

Företaget får en analys av sitt produktionssystem, baserat på vedertagna verktyg och förslag på förbättringsområden.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.