Industriella marknads- och teknikstrategier

Kursen fokuserar på att analysera ett företags marknadsarbete – samlat i begreppet marknadsstrategier. I detta ingår också att arbeta med hur företag jobbar med sin teknikutveckling utifrån hur den når ut till marknaden (dvs inte produktutveckling). Några nyckelbegrepp som vi jobbar med är marknadsstrategier, erbjudanden, affärsmodeller och värde.
Projektarbetet sker under okt-dec.
Studenterna går i årskurs 5 på civilingenjörsutbildningarna för Industriell ekonomi (I) eller Energi, Miljö och Management (EMM).

Vad får uppdragsgivaren?

En genomlysning och analys av sin marknadsstrategi. Här finns också möjligheter för uppdragsgivaren att rikta analysen åt ett håll som är relevant för just den företaget.

Hur går det till?

Uppdragsgivaren är värd för en projektgrupp (4-5 studenter)

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren bör ha en etablerad verksamhet (det bör t ex finnas kunder, ett utarbetat erbjudande och existerande marknadsaktiviteter). Nystartade företag eller mindre företag är inte lämpliga.

Beskrivning

Uppdragets längd: ca 8 veckor (okt-dec) v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2025

Kursen fokuserar på att analysera ett företags marknadsarbete – samlat i begreppet marknadsstrategier. I detta ingår också att arbeta med...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.