Analys av marknads- och teknikstrategier

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren.

Vad får uppdragsgivaren?

Teknologerna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario över hur de mest kritiska faktorerna kommer att förändras de kommande åren. Dessutom tar teknologerna fram förslag på åtgärder (rekommendationer).

Hur går det till?

Arbetet utförs i grupper om 4-5 personer och gruppen besöker företaget under 2-3 halvdagar i okt-nov för att samla in nödvändig information. De behöver träffa och intervjua personer med ingående kunskap om företagets utveckling de senaste åren, framförallt hur företaget har agerat ut mot marknaden, men även hur interna aktiviteter har förändrats till följd av förändrade marknadsaktiviteter. VD är vanligtvis en av de personer som intervjuas.

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport, som skickas till företaget. Den presenteras också muntligt på universitetet, då du/ni som uppdragsgivare är mycket välkomna att delta. Ni kan själva komma överens med studenterna om ni även önskar en muntlig presentation på företaget. En sådan görs till självkostnadspris och brukar vara mycket uppskattad.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • Deltagande företag bör vara ett B2B-företag (ej vända sig direkt till privata konsumenter), gärna med egen produkt- eller tjänsteutveckling. Företag med konsumentprodukter som arbetar via återförsäljare eller motsvarande fungerar bra.
  • Resor till företaget (3 st) bekostas av kursen.
  • Övriga eventuella resor och omkostnader som beror av företagets önskemål, betalas av företaget.

Beskrivning

Kursen på 12 hp ingår i programmet Civilingenjör i Industriell ekonomi och ges på hösten i årskurs 5.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Uppdragsanmälan öppnar: 27 apr 2024

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.