Marknadsföringsmaterial på tyska

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 augusti 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska. Dokumentet tas fram i tätt samspel mellan er som beställare, studenterna som utförande och läraren som handledare.

Efter behov kan även mindre presentationer om den tyska marknadens särdrag och det speciella i marknadsföringsspråket bokas.

Hur går det till

Ett introduktionsbesök på företaget görs direkt i början. Fortsatta kontakter sköts därefter mest via e-post och telefon. Studenterna arbetar under några veckor, enskilt eller i smågrupper om 2–3 personer under kontinuerlig handledning av den kursansvariga läraren. Arbetets resultat redovisas i mitten av november i form av ett marknadsföringsdokument (t.ex. en produktfolder eller en mindre broschyr). Produkten presenteras, och anledningen till den slutgiltiga utformningen beskrivs och diskuteras.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Företaget bör vara intresserade att marknadsföra företaget eller enstaka produkter på den tyska marknaden. För att kunna utföra ett fullgott
uppdrag behöver studenterna tillgång till en kontaktperson som kan avsätta tid för att introducera uppdraget och som under projektets gång
kan fungera som bollplank och förse studenterna med de fakta och underlag de behöver (framförallt information om vad som ska marknadsföras och vilka uppgifter / produktfakta skall tas upp i dokumentet, gärna i form av befintliga dokument på svenska).

Studenternas resor i samband med besök på företaget betalas av företaget.

Mer om kursen

Kursen, som detta sker inom, är på 3,5 hp (ca 2 veckor). Den ges för studenter som läser sitt andra år på det internationella
civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet och genomförs i november

Kurskod: 715G23
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Marknadsföringsmaterial på tyska stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet