Villkor för kursansvariga – för att lägga upp en kurs på studentuppdrag.se

Som ansvarig för en kurs på studentuppdrag.se förväntas du:

 • Formulera de projektkursbeskrivningar du ansvarar för, på ett intresseväckande och informativt sätt. (Manual/lathund finns)
 • Skriva i projektkursbeskrivningen om det finns geografiska begränsningar för var uppdragen kan genomföras.
 • Kontakta uppdragsgivare som skickat in en intresseanmälan
  • Inom 2 veckor efter anmälan
  • Ge information om vilken fortsatt kommunikation som är planerad och när uppdragsgivaren kan förvänta sig ett besked om medverkan eller ej. (Det finns möjlighet i systemet att lägga in ett eget formulerat svarsmail på inkomna förfrågningar)
 • Ansvara för att projektkursinformationen är uppdaterad och aktuell.
 • Att alla projektkursblad som ligger publika på sidan ska vara anmälningsbara d v s att de verkligen genomförs eller har plats för fler uppdrag, annars bör de i god tid innan temporärt tas bor eller på annat sätt visa att de, för närvarande, inte är aktuella.
 • Meddela de företag/organisationer som blivit antagna i god tid innan uppdrags-/kursstart.
 • Meddela LiU Relation – via systemet – vilka företag/organisationer som blivit aktuella för uppdrag och vilka som inte blivit valda (och varför).
 • Ansvara för att företaget/organisationen får en ordentlig redovisning av studenternas arbete och slutsatser.