Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Anmäl uppdrag senast: 25 jun 2023

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Uppdragsanmälan öppnar: 9 mar 2023

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl intresse

Produktionsteknisk problemlösning

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: Master

Kurskod: TMPS27

Anmäl uppdrag senast: 26 feb 2023

Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Uppdragsanmälan öppnar: 20 jan 2022

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl intresse

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2022

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl intresse

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: 2-4

Nivå: Master

Kurskod: TMPM08

Uppdragsanmälan öppnar: 28 mar 2022

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet.

Anmäl intresse