Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: 14 veckor v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Anmäl uppdrag senast: 1 jul 2020

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Industriell Ekonomi och Maskinteknik genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Uppdragsanmälan öppnar: 9 mar 2020

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl intresse

Produktionsteknisk problemlösning

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: Master

Kurskod: TMPS27

Anmäl uppdrag senast: 29 feb 2020

Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha...

Anmäl ett uppdrag

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2020

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl intresse

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: 2-4

Nivå: Master

Kurskod: TMPM08

Uppdragsanmälan öppnar: 1 apr 2020

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet.

Anmäl intresse