Studentuppdrag

Ta hjälp av studenter för uppdrag inom utbildningar vid Linköpings universitet. På den här sidan ser ni kurser inom många områden som önskar samarbete med företag och organisationer.

Se aktuella kurser just nu
En möjlighet att få kontakt med framtida medarbetare
Ger nya spännande insikter för din verksamhet
Skapar direktkontakt med lärare och forskare på LiU

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Marknadsföringsmaterial på tyska

15 sep
sista datum för uppdragsanmälan
Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska. 
Områden: Design · Marknadsföring

Utveckling av turism och besöksnäring

30 sep
sista datum för uppdragsanmälan
Ansvarar du för besöksnäringen och/eller turismen på en ort? Driver du en eller flera anläggningar eller arrangerar event? Då kan du få hjälp med kartläggning och analys av verksamheten och därtill kreativa och relevanta förbättringsförslag! 

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

15 okt
sista datum för uppdragsanmälan
Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys. 

Strategisk miljöledning

15 jan
sista datum för uppdragsanmälan
5 veckor veckor
4-6 personer studenter
Sista året Kandidatprogram
Ett företags arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. Både privat och offentlig verksamhet ställs inför utmaningar där strategiskt arbete med miljöfrågor kan komma till nytta. 

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Anmälning av uppdrag sker löpande
Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan på aktivitet. 
Område: Vård och hälsa

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Anmälning av uppdrag sker löpande
Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet mellan personen och den omgivande miljön. 
Område: Vård och hälsa

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring hur ditt företag/organisation kan samarbeta med LiU och ta del av universitetets kunskap för att utveckla verksamheten? Kontakta oss!

Susanne Pettersson

Epost: susanne.pettersson@liu.se
Telefon: 013-282448

Pär Westrin

Epost: par.westrin@liu.se
Telefon: 013-288939

Göran Tevell

Epost: goran.tevell@liu.se
Telefon: 013-281822