Område: Ledning, strategi

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Uppdragsanmälan öppnar: 25 apr 2023

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl intresse

Utveckling av företags energi- miljö- och hållbarhetsarbete

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TKMJ41

Anmäl uppdrag senast: 1 dec 2023

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Anmäl ett uppdrag

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Anmäl uppdrag senast: 31 dec 2023

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl ett uppdrag

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Uppdragsanmälan öppnar: 26 jan 2023

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och...

Anmäl intresse

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TMPI02

Uppdragsanmälan öppnar: 26 mar 2023

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl intresse

Utredningar inom logistik och supply chain management

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2023

Vill ni utveckla och förbättra er logistik? Utifrån de logistiska problem och utmaningar ni upplever hjälps vi åt att forma...

Anmäl intresse

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 732G32

Anmäl uppdrag senast: 10 okt 2023

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Uppdragsanmälan öppnar: 20 jan 2023

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl intresse

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 13 feb 2023

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse