Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Utveckling av elektronik-/mjukvarusystem – från förstudie till färdig prototyp

Uppdragets längd: 15 v
Antal studenter: Cirka 3-7 studenter
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp....

Anmäl ett uppdrag

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 5-6
Anmälan öppnar: 1 maj 2019

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutvecklin...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 1-2
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete....

Anmäl ett uppdrag

Kommunikation på arbetsplatsen

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden....

Anmäl ett uppdrag

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

Uppdragets längd: 14 v
Antal studenter: 6-8
Anmälan öppnar: 10 Nov 2018

Studenter genomför ett programmeringsprojekt från specifikation till test och leverans....

Anmäl ett uppdrag

Bilder och grafik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 26 aug 2019

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) m...

Anmäl ett uppdrag

Agil systemutveckling

Uppdragets längd: Totalt 4 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v
Antal studenter: 5-6
Anmälan öppnar: 1 sep 2018

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!...

Anmäl ett uppdrag