Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Fulltecknad

Livscykelanalys av ett företags produkt eller tjänst

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: master

Kurskod: TKMJ47

Uppdragsanmälan öppnar: 10 sep 2021

Behöver ditt företag/organisation veta mer om er produkt eller tjänsts miljöpåverkan? Låt våra studenter utföra fullständiga livscykelanalyser på dem.

Anmäl intresse

Examensarbete i Miljövetenskap

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G35n

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning...

Anmäl ett uppdrag

Praktik inom miljövetenskap

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: 1

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G53

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller...

Anmäl ett uppdrag

Miljökonsekvensbeskrivning

Uppdragets längd: 3 v

Antal studenter: 8

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G24

Anmäl uppdrag senast: 31 dec 2021

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra....

Anmäl ett uppdrag
Fulltecknad

Utveckling av företags energi- miljö- och hållbarhetsarbete

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TKMJ41

Anmäl uppdrag senast: 18 dec 2021

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Fulltecknad – anmäl intresse

Kartläggning och analys av energisystem

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TMPM01

Uppdragsanmälan öppnar: 28 mar 2022

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning.

Anmäl intresse

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v

Antal studenter: 4-6 personer

Nivå: Sista året Kandidatprogram

Kurskod: 746G32

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2021

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar...

Anmäl intresse