Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Examensarbete i Miljövetenskap

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 2
Anmälan öppnar: 1 mar 2019

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning och skriver sin examensuppsats. Uppsatsen...

Anmäl ett uppdrag

Praktik inom miljövetenskap

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller en organisation som på något sätt arbetar med miljö...

Anmäl ett uppdrag

Miljövetenskap A2

Uppdragets längd: 3 v
Antal studenter: 8
Anmälan öppnar: 25 aug 2018

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningar krävs för alla...

Anmäl ett uppdrag

Ingenjörsmässig värmeteknisk analys

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 15 jun 2019

En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning. Väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras....

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutveck...

Anmäl ett uppdrag

Kartläggning och analys av energisystem

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning....

Anmäl ett uppdrag

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v
Antal studenter: 4-6 personer
Anmäl uppdrag senast: 12 Nov 2019

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet me...

Anmäl ett uppdrag