Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 20-25
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt oc...

Anmäl ett uppdrag

Förpackningsdesign och Produktdisplay

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

Studenterna kan hjälpa er verksamhet att utveckla förpackningsdesign och/eller butiksdisplay för förpackningar....

Anmäl ett uppdrag

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v
Antal studenter: 4-5 studenter
Anmälan öppnar: 9 apr 2019

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram tryckt och digital marknadskommunikation om er verksamhet eller en del av...

Anmäl ett uppdrag

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 5-6
Anmälan öppnar: 1 maj 2019

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutvecklin...

Anmäl ett uppdrag

Förbättrad produktutveckling

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 jan 2019

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov....

Anmäl ett uppdrag

Marknadsföringsmaterial på tyska

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2019

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska....

Anmäl ett uppdrag

Marknadsföringsmaterial på spanska

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2019

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska....

Anmäl ett uppdrag

Internationell marknadskommunikation

Uppdragets längd: 6 v
Antal studenter: 4-6
Anmälan öppnar: 1 maj 2019

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad....

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta....

Anmäl ett uppdrag

Kommunikation på arbetsplatsen

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden....

Anmäl ett uppdrag

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v
Antal studenter: 1-3
Anmäl uppdrag senast: 22 aug 2019

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med....

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1-2
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgraf...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2018

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisati...

Anmäl ett uppdrag