Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Marknadskommunikativt projekt mot nya marknader, målgrupper och medier

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD48

Anmäl uppdrag senast: 15 dec 2022

En grupp av 4-6 studenter kommer att fungera som ett design- och kommunikationsbyrå-team och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram...

Anmäl ett uppdrag

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v

Antal studenter: 4-5 studenter

Nivå: Termin 3 på en kandidatutbildning

Kurskod: TNGD45

Uppdragsanmälan öppnar: 2 feb 2022

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett kommunikations-byråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram marknads-kommunikativa lösningar...

Anmäl intresse

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 5-6

Nivå: –

Kurskod: 729G22

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2023

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem...

Anmäl intresse

Förbättrad produktutveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TKMJ34

Anmäl uppdrag senast: 15 feb 2023

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov.

Anmäl ett uppdrag

Marknadsföringsmaterial på tyska

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 715G23

Uppdragsanmälan öppnar: 28 jul 2022

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska.

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på spanska

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 713G23

Uppdragsanmälan öppnar: 28 jul 2022

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska.

Anmäl intresse

Internationell marknadskommunikation

Uppdragets längd: 6-7 v

Antal studenter: (4-)5-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TEAE16

Uppdragsanmälan öppnar: 23 apr 2022

Om ditt företag avser lansera en befintlig produkt (vara eller tjänst) i ett annat land och du behöver hjälp med...

Anmäl intresse

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: 7-9 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD35

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att arbeta...

Anmäl ett uppdrag

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2022

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl intresse

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TQGD10

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation,...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 1 feb 2023

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: LIU-44039, LIU-44071

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning.

Anmäl ett uppdrag