Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 20-25

Nivå: Kandidatnivå

Kurskod: 754G57

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha...

Anmäl ett uppdrag

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v

Antal studenter: 4-5 studenter

Nivå: Termin 3 på en kandidatutbildning

Kurskod: TNGD45

Uppdragsanmälan öppnar: 9 apr 2019

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram tryckt och...

Anmäl intresse

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: 5-6

Nivå: -

Kurskod: 729G22

Uppdragsanmälan öppnar: 1 maj 2019

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem...

Anmäl intresse

Förbättrad produktutveckling

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TKMJ34

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2019

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov.

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på tyska

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 715G23

Uppdragsanmälan öppnar: 1 aug 2019

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska.

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på spanska

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 713G23

Uppdragsanmälan öppnar: 1 aug 2019

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska.

Anmäl intresse

Internationell marknadskommunikation

Uppdragets längd: 6 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TEAE16

Anmäl uppdrag senast: 15 okt 2019

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad.

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: 7-9 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD35

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att arbeta...

Anmäl ett uppdrag

Kommunikation på arbetsplatsen

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TGTU43

Uppdragsanmälan öppnar: 1 Nov 2019

Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot...

Anmäl intresse

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2019

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl intresse

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TQGD10

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation,...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Anmäl uppdrag senast: 5 mar 2020

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: LIU-44039, LIU-44071

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning.

Anmäl ett uppdrag