Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Anmäl uppdrag senast: 26 jun 2022

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- miljö- och hållbarhetsarbete

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TKMJ41

Uppdragsanmälan öppnar: 15 sep 2022

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Anmäl intresse

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Uppdragsanmälan öppnar: 26 aug 2022

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl intresse

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Anmäl uppdrag senast: 27 jun 2022

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Anmäl uppdrag senast: 26 jun 2022

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl ett uppdrag

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TMPI02

Anmäl uppdrag senast: 24 maj 2022

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl ett uppdrag

Utredningar inom logistik och supply chain management

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Anmäl uppdrag senast: 9 jun 2022

Vill ni utveckla och förbättra er logistik? Utifrån de logistiska problem och utmaningar ni upplever hjälps vi åt att forma...

Anmäl ett uppdrag

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 732G32

Uppdragsanmälan öppnar: 28 jul 2022

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl intresse

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: ca 30 studenter

Nivå: Mitten av sin kandidatutbildning

Kurskod: 732G39

Uppdragsanmälan öppnar: 26 aug 2022

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys.

Anmäl intresse

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Anmäl uppdrag senast: 11 aug 2022

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 1 feb 2023

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse