Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Anmäl uppdrag senast: 30 jun 2019

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TKMJ41

Uppdragsanmälan öppnar: 1 Nov 2019

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer

Anmäl intresse

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Uppdragsanmälan öppnar: 1 sep 2019

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl intresse

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TMQU27

Anmäl uppdrag senast: 1 jul 2019

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Anmäl uppdrag senast: 30 jun 2019

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl ett uppdrag

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: 4-5

Nivå: -

Kurskod: TEIO89

Anmäl uppdrag senast: 30 maj 2019

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl ett uppdrag

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 732G32

Uppdragsanmälan öppnar: 1 aug 2019

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl intresse

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: ca 30 studenter

Nivå: Mitten av sin kandidatutbildning

Kurskod: 732G39

Uppdragsanmälan öppnar: 1 sep 2019

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys.

Anmäl intresse

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Anmäl uppdrag senast: 15 aug 2019

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 1 aug 2019

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse