Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 1 Maj 2018

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren....

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 18 Dec 2018

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutveck...

Anmäl ett uppdrag

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 15 Dec 2018

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten....

Anmäl ett uppdrag

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 26 Jan 2018

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som p...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 9 Mar 2018

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrni...

Anmäl ett uppdrag

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 2 Apr 2018

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processe...

Anmäl ett uppdrag

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Aug 2018

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys....

Anmäl ett uppdrag

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: ca 30 studenter
Anmäl uppdrag senast: 11 Jan 2019

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys....

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: 4 studenter
Anmälan öppnar: 20 Jan 2018

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen....

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 5 Mar 2019

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisati...

Anmäl ett uppdrag