Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Anmäl uppdrag senast: 30 jun 2019

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TKMJ41

Uppdragsanmälan öppnar: 1 Nov 2019

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer

Anmäl intresse

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Uppdragsanmälan öppnar: 1 sep 2019

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl intresse

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TMQU27

Anmäl uppdrag senast: 1 jul 2019

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Anmäl uppdrag senast: 30 jun 2019

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: 1-2

Nivå: -

Kurskod: 725G44

Anmäl uppdrag senast: 31 maj 2019

Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete.

Anmäl ett uppdrag

Kartläggning och analys av energisystem

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TMPM01

Anmäl uppdrag senast: 15 jun 2019

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning.

Anmäl ett uppdrag

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: 4-5

Nivå: -

Kurskod: TEIO89

Anmäl uppdrag senast: 30 maj 2019

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl ett uppdrag

Utredningar inom logistik och supply chain management

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Anmäl uppdrag senast: 22 jun 2019

Utifrån de problemställningar ni möter, kan ert företag/organisation få en analys av era material- och informationsflöden. Studenterna kan dessutom ge...

Anmäl ett uppdrag

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 732G32

Uppdragsanmälan öppnar: 1 aug 2019

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl intresse

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: ca 30 studenter

Nivå: Mitten av sin kandidatutbildning

Kurskod: 732G39

Uppdragsanmälan öppnar: 1 sep 2019

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys.

Anmäl intresse

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v

Antal studenter: 4-6 personer

Nivå: Sista året Kandidatprogram

Kurskod: 746G32

Anmäl uppdrag senast: 12 Nov 2019

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 1 aug 2019

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse