Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 1 maj 2019

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren....

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutveck...

Anmäl ett uppdrag

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 sep 2018

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten....

Anmäl ett uppdrag

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 1 jul 2019

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som p...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v
Antal studenter: 4-5
Anmäl uppdrag senast: 30 jun 2019

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrni...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 1-2
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete....

Anmäl ett uppdrag

Kartläggning och analys av energisystem

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning....

Anmäl ett uppdrag

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 2 apr 2019

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processe...

Anmäl ett uppdrag

Analys och problemlösning inom logistik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmäl uppdrag senast: 22 jun 2019

Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad u...

Anmäl ett uppdrag

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2019

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys....

Anmäl ett uppdrag

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: ca 30 studenter
Anmälan öppnar: 1 sep 2018

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys....

Anmäl ett uppdrag

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v
Antal studenter: 4-6 personer
Anmäl uppdrag senast: 12 Nov 2019

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet me...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2018

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisati...

Anmäl ett uppdrag